Balatonudvari polgármester jelöltek

A 2020. november 22-i polgármesteri választásokon több jelölt indul.

Fontos arra a jelöltre szavazni, akiről tudjuk, hogy azt támogatja, hogy Balatonudvari és Fövenyes olyan maradjon mint most, arculata ne változzon meg, ne kerüljenek további vagyontárgyak magánkézbe.


Sötét György vagyok, és a 2020. november 22-i időközi polgármester-választáson független jelöltként indulok, és a feladatot – takarékossági szempontból – társadalmi megbízatású polgármesterként kívánom ellátni.
Tapolcán születtem 1962-ben. Érettségi után a tapolcai Vasúti Csomópontra kerültem forgalmi gyakornoknak, 1988-ban a Baross Gábor MÁV tisztképzőn forgalmi-kereskedelmi szakon vasúti tisztté avattak.
2004. májusától a Balatonalmádi állomásfőnökségen dolgozom, kezdetben állomásfőnökként, majd forgalmi koordinátorként.

Balatonudvariba 1994-ben kerültem, miután házasságot kötöttem. Feleségem Marton Judit, 2 leánygyermekem édesanyja. Családommal a Levendula utcában lakunk. Nagyon megszerettem ezt a falut, jól érzem magam az itt lakó emberek között.

Igen régóta és aktívan részt veszek Balatonudvari közösségi életében, szinte minden rendezvényen ott vagyok, mint polgárőr, de mivel magaménak érzem a települést, Balatonudvari lakosként kötelességemnek tartom, hogy még többet tehessek.

A Balatonudvari Polgárőr Egyesületnek 2012 decembere óta elnöke vagyok. A megszűnés határán lévő egyesület, mára a megye egyik legsikeresebb és országosan is elismert egyesülete. Büszke vagyok arra, hogy közbenjárásomnak köszönhetően 2015-ben pályázati úton gépkocsihoz jutott egyesületünk, 2019-ben pedig az ÉV POLGÁRŐR EGYESÜLETE címet is elnyertük.

Mint tudják, jelenleg is tagja vagyok a képviselő testületnek. Itt szeretném megköszönni Önöknek azt a sok szavazatot és bizalmat, amit az előző választáskor kaptam.

A település jelenlegi helyzetét tekintve döntöttem úgy, hogy polgármester-jelöltként indulok. Szeretnék a falu fejlődéséhez további munkámmal, ötleteimmel hozzájárulni, amihez sok lehetőség kínálkozik.

Főbb terveim:

 • Az Önkormányzat épületének eladása helyett, annak felújítása, korszerűsítése – pályázati lehetőségek szerint – a Kultúrház környékének korszerűsítése, az ott lévő parkolóhelyek rendbetétele, bővítése.
 • Takarékos, tervezett, hatékony önkormányzati működés biztosítása, a falu vagyonának, ingatlanjainak nem csak megőrzése, hanem a gyarapítása, önkormányzati hasznosítása, vendégház kialakítása.
 • Olyan külső gazdasági befektetések korlátozása, melyek nem kedvezőek a falu számára, és gazdasági függőséget okozhatnak. Velük szemben előnyben kell részesíteni a helyi kezdeményezéseket.
 • A településen élő fiatalok előnyt élveznének az önkormányzat által értékesítésre kerülő, építési telkek vásárlásakor, Balatonudvariban való letelepedésük érdekében.
 • Az ún. „köves dombon” lévő ingatlanok helyzetének rendezése, amely több évtizedes probléma.
 • Műemléktemetőnk és környékének rendbetétele – pályázati források igénybevételével – mivel ez falunk nevezetessége.
 • A pályázatok folyamatos nyomon követése, a lehetőségek maximális kihasználása.
 • A pályázaton nyert falubusz üzembe állítása, a falugondnoki szolgálat beindítása, amely több feladatot szolgálhatna: a gyerekek óvodába szállítása, az idősek, betegek orvoshoz szállítása, kirándulás, igény szerint bevásárlás és további ötletek megvalósítása.
 • Az időseket segítő szolgáltatások kibővítése.
 • Kulturális és közösségi programok sokszínűbbé, gyakoribbá tétele, az udvari forgatag felélesztése, a hagyományok megőrzése mellett, újak szervezése.

 

 • A település nyugalmának biztosítása, a nyári zsúfoltság korlátok közé szorítása, akár csendrendelet megalkotása.
 • A nyári szezonban a strandok őriztetése, rendjének megoldása, a vandalizmus megakadályozása.
 • Az üdülőtulajdonosok részére kedvezményes standbelépő biztosítása.
 • Balatonudvari – mint közösség – zökkenőmentes működése érdekében folyamatos kapcsolattartás a lakókkal, és a nyaralótulajdonosokkal, érdekeik képviseletének hivatalos biztosítása.
 • Kollektív, átlátható és együttműködő önkormányzat kialakítása, információs börze, személyes találkozások folyamatos tapasztalatátadás, ötletelés, mint azt már megkezdtük.
 • A helyi lakosok és nyaralótulajdonosok érdekeinek előtérben helyezése másokkal szemben.

 

 • A település területén az évek óta problémát jelentő zöldhulladék elhelyezésének és a szemétszállítás problémáinak megszüntetése.

Legfontosabb feladataimnak tartom az önkormányzat hatékony, gazdaságos, ésszerű működtetését, a közös munkában az egyezségre való törekvést, és az egyéni érdekek háttérbe szorításával, a közösség érdekeinek szem előtt tartását.

Fontos tudniuk, hogy az Önök érdekét képviselem, nem áll mögöttem érdekcsoport.

Kérem, amennyiben egyetértenek elképzeléseimmel, terveimmel, az önkormányzati választáson támogassanak szavazataikkal, dolgozzunk közösen, együtt Balatonudvariért!

Falubelit a falu élére, hogy a döntés helyben maradjon!

Tisztelettel,
Sötét György
Független polgármester-jelölt


VARGA ANDREA
Tisztelt Hölgyem/Uram!

Varga Andrea vagyok és hosszas gondolkodás után úgy döntöttem, hogy indulok a 2020. november 22-én esedékes polgármester-választáson.
Mit lehet tudni rólam? 1977-ben Budapesten születtem. A gimnáziumi évek után a mai nevén Budapesti Gazdasági Egyetem kereskedelmi, vendéglátóipari és idegenforgalmi szakán diplomáztam idegenforgalmi közgazdászként. Évekkel később ugyanezen az egyetemen végeztem el a pénzügyi és számvitel szak 2 éves mesterképzését is. Három idegennyelvből van 2 közép- és egy felsőfokú nyelvvizsgám. Nemrég sikeres vizsgával zártam az aranykalászos gazda tanfolyamot is.

Az elmúlt 20 évben az idegenforgalomban dolgoztam, elsősorban a magyar utasok külföldi utazását segítettem idegenvezetőként és utazásszervezőként; valamint részt vettem kisebb-nagyobb üzleti tárgyalások, csapatépítő események, konferenciák és kongresszusok szervezésében és lebonyolításában. A szervezéssel járó feladatok mellett a munkám része volt a szerződések megkötése, a jogi vonatkozások ellenőrzése, a felmerülő problémák megoldása, a gazdasági tervezés és a pontos pénzügyi elszámolás is. Szakmai gyakorlatomat Thaiföldön töltöttem, első külföldi idegenvezetős állásom során pedig Tunéziában fogadtam a vendégeket. A későbbi munkáim és nyaralásaim során 4 kontinens 36 országában jártam, többségükben nem is egyszer. Szabadidőmben önkénteskedtem többek közt az Atlétikai Európa-bajnokságon, az Informatikai Diákolimpián és az itthoni nagyobb árvizek során.

Egyik legelső találkozásom a faluval egy Balaton-kerülő biciklitúrán adódott. Ekkor állapítottam meg, hogy ez az egyetlen hely, ahol a biciklisnek van előnye a keresztező (Vászolyi) úton (ami szerintem azóta is rendkívül balesetveszélyes ilyen formában), és akkor láttam először a méltán híres szív alakú sírköveket. Nem sokkal ezután baráti kapcsolatok révén jöttem az Udvari szőlőhegyre szüretelni, ami elég rendszeressé vált, így ismerkedtem meg Varga Zolival is. Miután nemcsak ez a bájos falu, hanem ő is levett a lábamról, így 7 éve ideköltöztem, feleségül mentem hozzá és azóta két kislányunkkal lakunk az Öreghegyen. Az állandó munkánk mellett gondozzuk a szőlőt, a gyümölcsfákat és a veteményest.

Én egy nagyon bájos falut látok, dolgos, rendszerető lakosokkal. Itt is vannak kisebb-nagyobb gondok, amin javítani lehetne, de azt is látom, hogy a lakosok egy része, a nyugdíjasklub és a polgárőrség tagjai is aktív szervezői és résztvevői az eseményeknek, hajlandóak egymásért és a faluért is tenni. Számomra egyértelmű, hogy ha van is egy pici távolság Udvari és Fövenyes közt, ez egyetlen falu. Lehetnek érdekellentétek, de én a párbeszédben és a kompromisszumban hiszek. Amíg mindenki egy élhető falut szeretne, biztosan mindenre lehet megoldást találni.

Miért jelentkeztem polgármesternek? Leginkább azért, mert a koronavírus miatt sajnos az eddigi munkámat a megszokott formában nem tudom csinálni (hiszen a vírus miatt se kiutazni, se máshova beutazni nem egyszerű a folyamatosan változó szabályok miatt); így a felszabaduló időmet, energiámat és szakmai tapasztalatomat nagyon szívesen fordítanám a falu megsegítésére a korábbi teendőim helyett. Tudom – és maximálisan megértem -, hogy a falu tart az idegenektől. Azt is tudom, hogy én is sokaknak még gyüttmentnek számítok, de nem véletlenül költöztem ide annyi világjárás után; és aki már ismer, az tudja, hogy a segítés szándéka vezérel. Maximálisan tiszteletben tartom a falubeliek, az idősek és a tapasztaltak véleményét, de azt hiszem, hogy időnként mindenképpen hasznos egy új nézőpont és friss szemléletmód megjelenése.

Miért szavazzon rám? Ide szoktak felsorolni rengeteg ígéretet, de ezt nem teszem 2 okból:
1. Őszinte vagyok, és azt szeretem ígérni, amit biztosan be is tudok tartani. Az egyetlen, amit megígérek, hogy a legjobb tudásommal és szándékommal fogom ellátni a polgármesteri feladatokat. Azt gondolom egy faluval is ugyanolyan elvek mentén kell gazdálkodni, mint otthon: amink van, azt megbecsüljük és vigyázzuk; közben szorgalmasan dolgozunk, hogy ha lehet, gyarapítsuk.
2. Ismerem a falu legfontosabb problémáit és a publikus információk alapján kijelenthetjük, hogy sem egyszerű, sem könnyű nem lesz a leendő polgármester munkája. Több probléma megoldására lenne ötletem, de előbb szeretném látni az eredeti szerződéseket és a nem publikált pénzügyi részleteket. Ezek nélkül ígérgetni szerintem felelőtlenség.

Bízom abban, hogy ha a szavazatukkal támogatnak, akkor utána bízhatom az együttműködésükben/segítségükben is. Természetesen nem a polgármesteri feladatokat szeretném „kiszervezni”; hanem a legjobb megoldást megtalálásához szükséges a korábbi évekkel kapcsolatos tudnivalók és minden itt lakó véleményének ismerete, akár a hivatalos fórumokon, akár telefonon, interneten vagy épp az utcán osztaná meg velem.

Őszintén bevallom, hogy a banki ügyeimet, a hivatalos dolgokat és a bevásárlások egy részét is szeretem online intézni; viszont azt gondolom, hogy egy falut igazán a személyes kapcsolatok és az ebben rejlő összetartás erősít meg. Ha Ön is hasonlóan gondolja, szívesen találkoznék azzal, aki ismer, és aki még nem; akinek bármilyen kérdése, gondja, ötlete vagy javaslata van; személyesen egy kötetlen beszélgetésre
2020. november 7-én a Kultúrházban 9-11 óra között, a vírushelyzetre való tekintettel az aktuális járványvédelmi előírások betartása mellett. (Jelenleg a megfelelő távolság tartásával és a maszk használatával. Ha az előírások változnak, akkor természetesen azok követésével.)

Tisztelettel,
Varga Andrea


PUHR ÁDÁM
Tisztelt Balatonudvari és Fövenyesi polgár!

Sokan tekintenek várakozással a közelgő polgármesterválasztásra. Magam is ezek közé tartozom, hiszen bárki is áll majd a helyi önkormányzat élén, annak az itt élők boldogulását kell szolgálnia.
Amikor elhatároztam, hogy magam is elindulok a nemes versengésben, felelősségteljes örömmel töltött el, hogy szándékomban sokan támogattak.

Születésem óta kötődőm Udvarihoz. Itt teltek gyermekkorom legszebb időszakai. Érthető, ha felnőttfejjel is azok közé tartozom, akik szívügyüknek tekintik Udvari és Fövenyes fejlődését. Közgazdász vagyok, másfélévtizedes gazdasági életben és a közigazgatásban megszerzett vezetői tapasztalattal. Boldog házasságban élek, két középiskolás gyermekem van. Készen állok arra, hogy tapasztalataimmal segítsek jobbá tenni közös életünket.

Hiszek a közösség erejében, a párbeszédben, az együtt gondolkodásban. Az előre látó tervezésben, a jó szóban, a településünket szolgáló tettekben. Tudom, látom, tapasztalom, hogy Udvari és Fövenyes polgárai is egyetértenek ebben.
Mi mindannyian azt kívánjuk, hogy az önkormányzat végre ne csupán egy hivatal legyen, hanem szolgálat. Mi mindannyian azt kívánjuk, hogy az önkormányzat ne közös javaink kiárusításában, hanem végre valahára azok gyarapításában is jeleskedjék. Azt kívánjuk, hogy Udvari és Fövenyes ne csak mások számára legyen vonzó településünk, hanem az itt élő családok érdekében végre településünk megtartó ereje is érezhetően növekedjen.

A közös otthonunk fejlődését szolgáló programpontok megalkotásában minden helybélire számítok. Hiszem, hogy a magunk sorsáról nekünk kell döntenünk! A jövőnkről szóló párbeszéd eredményeit november 10-ig pontokba foglalom, hogy az eredményekről még a választás előtt Önt is értesíteni tudjam. Ennek érdekében bármikor állok rendelkezésére.

Köszönöm megtisztelő figyelmét:
Puhr Ádám Balázs
Független Polgármester jelölt
e-mail: puhradam@gmail.com
Mobil: +36-70-333-2114